Cultuurtechnisch Onderhoud

Met gedegen kennis en vaardigheden

Met een gedegen kennis en vaardigheden

We maaien zo’n 5000 hectare gras per jaar, snoeien ruim 6000 bomen en staan garant voor het maaien van meer dan 700 kilometer berm en slootkant. Is dat grootschalig genoeg?

Het cultuurtechnisch onderhoud omvat het grootschaliger werk. Bij dit werk draait het om capaciteit en organisatie. En daar draaien, wij bij Groentotaal A. de Boer onze hand niet voor om. Wel de sleutels van ons uitgebreide machinepark. Naast het juiste gereedschap en een grote hoeveelheid PK’s is vakmanschap en de inzet van onze specifiek geschoolde medewerkers belangrijk.

Groentotaal A. de Boer is gespecialiseerd in grootschalig boomonderhoud, berm-en slootonderhoud, het onderhoud van landschappelijke beplanting en het onderhoud van stedelijke groen.

Berm- en taludbeheer

Vele kilometers maaiwerk

Jaarlijks onderhouden we vele kilometers bermen en taluds. De uitvoering en frequentie is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en de aanwezige omgevingsfactoren. Daarnaast heeft Groentotaal A. de Boer de expertise en het materieel in huis om met een juist afgestemd beheer en onderhoud de biodiversiteit te vergroten.

 

Sloot en watergangbeheer

Het juiste onderhoud voor een goede afwatering

Om voor een goede doorstroming van de watergang te zorgen en de waterberging van het afwateringssysteem te waarborgen. Onderhoudt Groentotaal A. de Boer voor opdrachtgevers vele sloten en watergangen.

Landschappelijke beplanting

Bomen, bos, bossingels, bloemrijke grasvelden en bermen

Groentotaal A. de Boer kan het totale onderhoud van uw landschappelijke beplanting verzorgen. Met het opstellen van een beheersplan kunnen we een meerjarenplanning maken voor het noodzakelijke onderhoud om tot het gewenste eindbeeld en gewenste functievervulling van de landschappelijke beplanting te komen.

Boomverzorging

Professioneel en veilig

Het stabiliseren van een monumentale eik, een 150 cm dikke populier in uw achtertuin verwijderen en laanbomen op de Groningse vlakte snoeien. Zomaar een aantal werkzaamheden uit ons gespecialiseerd vakgebied, boomverzorging.

Sinds 2011 is Groentotaal A. de Boer in het bezit van het keurmerk Groenkeur Boomverzorging. Dit staat garant voor professionaliteit in onze werkzaamheden. Hiernaast hebben wij ETW’ers (European Tree Worker) in dienst die alles weten over ongeveer 180 verschillende boomsoorten in Nederland.

Ook zijn wij in het bezit van het boomveiligheids certificaat, wat inhoudt dat wij op een vakkundige wijze boomveiligheidscontroles kunnen en mogen uitvoeren,  hierbij maken we gebruik van de VTA (Visual Tree Assessment) methode. Na deze controle wordt een rapportage opgesteld met hierin de geconstateerde gebreken en onze aanbevelingen. Dit rapport wordt door verzekeraars erkend.

Groentotaal A. de Boer beschikt over professioneel materieel waardoor zelfs de grootste bomen op de meest onbereikbare plaatsen voor ons zonder problemen aan te nemen zijn.

Terreinonderhoud gas en olie-installaties

Voorzichtig manoeuvreren in een landschap van buizen

Overal wordt groen beheerd. Ook op minder doorsnee plekken zoals de locaties voor gas- en oliewinning. Al ruim 40 jaar hebben wij ervaring met het werken op deze specifieke terreinen.

Voorzichtigheid betrachten kenmerkt al het onderhoudswerk op deze terreinen. Zomaar het terrein betreden is er niet bij. Onze medewerkers volgen een reeks veiligheidstrainingen, zijn voorzien van specifieke veiligheidsmiddelen, kleding en materieel voordat ze deze terreinen mogen betreden. Er gelden strikte regels waar niet van afgeweken mag worden.

Werken op deze speciale terreinen voor zeer specifieke opdrachtgevers betekent dat we ons vakmanschap en liefde voor het vak combineren met ervaring, veiligheid, en innovatieve ontwikkelingen.

Werken langs het spoor

Oplettendheid en vakmanschap langs de rails

Niet alleen in parken, plantsoenen en bermen wordt het groen beheerd maar ook op tal van minder doorsnee plekken zoals het groen langs het spoor. In Nederland ligt vele kilometers groen langs het spoor. Ook op deze specifieke locaties verzorgt Groentotaal A. de Boer het groenonderhoud zoals het maaien van het gras en het snoeien van de bomen en bosschages. Voorzichtigheid betrachten is wat al het onderhoudswerk langs het spoor vereist. Onze medewerkers hebben dan ook specifieke veiligheidstraining gevolgd. Veiligheid is het sleutelwoord.

Werken op deze speciale terreinen voor een specifieke opdrachtgever betekent dat we ons vakmanschap en liefde voor het vak combineren met ervaring, veiligheid en innovatieve ontwikkelingen.