Algemene Voorwaarden

Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)

Particulier

Op onze overeenkomsten die wij sluiten met consumenten zijn de ‘Algemene consumentenvoorwaarden voor leden VHG branchevereniging voor ondernemers in het groen’ van toepassing. Deze voorwaarden,  zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980 en treden inwerking per 1 januari 2019.

Zakelijk

Op al onze overeenkomsten die wij sluiten met partijen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf zijn van toepassing de ‘Algemene business-to-businessvoorwaarden voor leden van de branchevereniging van hoveniers en groenvoorzieners’. Al deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980 en treden in werking per 19 juni 2019