Groentotaal A. de Boer hecht veel waarde aan vakmanschap en duurzaamheid. Ontwikkelingen en innovaties binnen ons vakgebied worden nauwlettend gevolgd en getoetst. Een levende en groene omgeving is onze inzet.

Kwaliteit komt niet vanzelf, daar werken we elke dag aan. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn wij aangesloten bij verschillende branche organisaties en worden wij jaarlijks getoetst. De aan ons toegekende certificaten geven u als klant zekerheid over onze werkwijze en kwaliteit van onze werkzaamheden.

Ons beleid is opgesteld in een beleidsverklaring.

Wij zijn gecertificeerd voor de volgende kwaliteitssystemen:

En aangesloten bij de volgende (branche) organisaties

Kwalificaties medewerkers en machine park

Groentotaal A. de Boer beschikt over goed geschoolde en gekwalificeerde medewerkers, gespecialiseerd in de meest uiteenlopende disciplines, van ontwerpers, hoveniers, stratenmakers, boomverzorgers tot grafdelvers. Daarnaast beschikken we over een goed geoutilleerd machinepark en kunnen we vrijwel alle werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren en op elkaar afstemmen.

 Omdat wij u privacy van belang vinden hebben we ons beleid opgesteld in een privacy verklaring