In 2015 bleek een groot deel van de essen in de bossages op NAM locaties in Groningen getroffen door de essentaksterfte. Deze bosjes zijn erg belangrijk voor de flora en fauna en bieden nest en schuil gelegenheid. Daarom is ervoor gekozen in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen een beheerplan op te zetten voor een aantal bosjes. In plaats van alle zieke essen te verwijderen hebben we van een aantal bomen de stam laten staan. Deze bomen zijn geringd waardoor ze langzaam dood zullen gaan en mogelijkheden bieden voor insecten en spechten. Ook zijn er takken rillen aangelegd in het bos. Zo is het probleem van de essentaksterfte een kans geworden voor verhoging van de biodiversiteit!

takken op rillen 2zagen-amsweer-5 essentaksterfte 1

Een jaar later krijgen we onderstaande mooie foto, gemaakt door André Eijkenaar van Landschapsbeheer Groningen; er nestelt een specht in het dood hout!

Specht op NAM locatie Leermens