Niet alleen in parken, plantsoenen en bermen wordt het groen beheerd maar ook op tal van minder doorsnee plekken zoals het groen langs het spoor. In Nederland ligt vele kilometers groen langs het spoor. Ook op deze specifieke locaties verzorgt Groentotaal A. de Boer het groenonderhoud zoals het maaien van het gras en het snoeien van de bomen en bosschages. Voorzichtigheid betrachten is wat al het onderhoudswerk langs het spoor vereist. Onze medewerkers hebben dan ook specifieke veiligheidstraining gevolgd. Veiligheid is het sleutelwoord.

Werken op deze speciale terreinen voor een specifieke opdrachtgever betekent dat we ons vakmanschap en liefde voor het vak combineren met ervaring, veiligheid en innovatieve ontwikkelingen.

zagen langs het spoor