Overal wordt groen beheerd. Ook op minder doorsnee plekken zoals de locaties voor gas- en oliewinning. Al ruim 40 jaar hebben wij ervaring met het werken op deze specifieke terreinen.

Voorzichtigheid betrachten kenmerkt al het onderhoudswerk op deze terreinen. Zomaar het terrein betreden is er niet bij. Onze medewerkers volgen een reeks veiligheidstrainingen, zijn voorzien van specifieke veiligheidsmiddelen, kleding en materieel voordat ze deze terreinen mogen betreden. Er gelden strikte regels waar niet van afgeweken mag worden.

Werken op deze speciale terreinen voor zeer specifieke opdrachtgevers betekent dat we ons vakmanschap en liefde voor het vak combineren met ervaring, veiligheid, en innovatieve ontwikkelingen.

Door middel van speciale vingerbalk maaien