Om te zorgen voor een goede doorstroming van de watergang en de waterberging van het afwateringssysteem te waarborgen. Onderhoudt Groentotaal A. de Boer voor opdrachtgevers vele sloten en watergangen.

 

slotenfrezen