Groentotaal A. de Boer kan het totale onderhoud van uw landschappelijke beplanting verzorgen. Met het opstellen van een beheersplan kunnen we een meerjarenplanning maken voor het noodzakelijke onderhoud om tot het gewenste eindbeeld en gewenste functievervulling van de landschappelijke beplanting te komen.