Jaarlijks onderhouden we vele kilometers bermen en taluds. De uitvoering en frequentie is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en de aanwezige omgevingsfactoren. Daarnaast heeft Groentotaal A. de Boer de expertise en het materieel in huis om met een juist afgestemd beheer en onderhoud de biodiversiteit te vergroten

Berm maaien