Vanaf onze eerste opdracht voor tuinaanleg en onderhoud bij een crematorium in 1989 hebben wij ons gaandeweg  gespecialiseerd in alle voorkomende werkzaamheden. Wij kunnen zowel grafdelving, grafruiming, opgraving en grafrenovatie  als het creëren van as-verstrooivelden, urnengraven, nagedachtenis tuintjes en urnenmuren voor u verzorgen.

Onderhoud van deze terreinen vraagt om kennis en vakmanschap.

Wij zijn er trots op wanneer wij historische elementen in stand kunnen houden. Met respect en zorgvuldigheid omgaan met de omgeving en bezoekers zijn de kernwoorden voor Groentotaal A. de Boer.

Uiteraard beschikken wij over de juiste arbeids- en beschermingsmiddelen en hebben wij deskundig, intern opgeleid en uiterst taakbewust personeel in dienst. Zowel medewerkers, het materieel als onze uitvoerende activiteiten voldoen ten alle tijde aan  de vigerende (stringente) wet- en regelgeving in deze sector.

Groentotaal A. de Boer is aangesloten bij de BVOB, de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer.  Dit houdt in dat wij werken volgens een aantal kwaliteitseisen waaronder de voorwaarden van de  UAV en de CROW-standaardeisen. Daarnaast heeft de BVOB een kwaliteitshandboek opgesteld met aanvullende kwaliteitseisen en protocollen.

Onze diensten zijn zowel op contractbasis als op incidentele basis beschikbaar.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op; wij staan u graag te woord.